2014-2015 AİBÜ Akademik Takvimi

2013-2014 Öğrenim Katkı Payları

2013-2014 Bahar Dönemi Ders Kayıtları

bys.ibu.edu.tr ŞİFRE değişikliği hakkında

İlk şifre oluştururken problem yaşayanlar ya da şifrelerini sıfırlatmak isteyenler:

(0374) 254 10 00 / 1158- 1160- 1161  nolu telefonlardan işlemlerini yapabilirler.

Güncel


IMAGE
Mengen Akademik TAkvim(Yeni)

    BOLU TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU İLE MENGEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI (MEVCUT)AKADEMİK TAKVİMİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ   I. YARIYIL 23 Haziran- 04 Temmuz 2014 Yurtdışı öğrenci başvuruları 18 Temmuz 2014 Kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin listesinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirilmesi için son gün. 21 Temmuz- 08 Ağustos 2014 Kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş başvuruları 01-05 Eylül 2014 Üniversitemizi yeni kazanan öğrencilerin kesin kayıtları  18-22 Ağustos 2014 Yurtdışından kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları 20 Ağustos 2014 Kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş başvurusu sonucu kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi ve intibak kararlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na bildirilmesi için son gün 25- 29 Ağustos 2014 Kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 29 Ağustos 2014 Merkezi Yerleştirme puanına göre yatay geçiş başvurusu için son gün 10 Eylül 2014 Merkezi Yerleştirme puanına göre yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin listesi ve intibak kararlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na bildirilmesi için son gün 12 Eylül 2014 Öğrenci bilgi sisteminde haftalık ders programlarının, dersler ve grupları için öğretim elemanı tanımlamasının ve danışman tanımlaması/güncellemesi için son gün  15- 19 Eylül 2014 Merkezi Yerleştirme Puanına göre Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kesin Listesi 15- 20 Eylül 2014 Ders kayıtları ve derslerin başlaması  22 Eylül 2014 Yabancı dil muafiyet sınavı  22 -28 Eylül 2014 Ders ekleme-bırakma ve Danışman onayları 19 Aralık 2014 Derslerin sona ermesi  22- 27 Aralık 2014 Dönem sonu sınavları  31 Aralık 2014  Notların girilmesi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslimi... Devamı...
Not Dönüşüm Tabloları

 Abant İzzet Baysal Üniversitesi NOT DÖNÜŞÜM TABLOLARI   Lisans-Önlisans Eğitimi Not Dönüşüm Tablosu Lisansüstü Eğitimi Not Dönüşüm Tablosu Diş Hekimliği Fakültesi Not Dönüşüm Tablosu   Üniversitemiz senatosunun 30.01.2014 tarih ve 2014/14 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Devamı...
Öğrenci Konseyi

Öğrenci Konseyi Abant İzzetBaysal Üniversitesi Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Konseyi Yapılanma Şeması   Yeni Öğrenci Konseyi seçimleri Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği bir takvim, süre ve program esas alınarak daha sonra yapılacaktır.     Devamı...
Yeni Kayıtlar(ÖSYM, Ek Yerl., DGS, Özel Yet.)

 Yeni Kayıtlar (ÖSYM, Ek Yerleştirme, DGS,Özel Yetenek)   ÖSYM'ce Yerleştirilen Öğrencilerin Kayıtları   2013- 2014 (Kayıt Yerleri, Kayıt Evrakları, Harç Ödemeleri, Gerekli Bilgiler, v.b.)   Öğrenim Ücretleri Hakkında Duyuru (Yeni Kayıtlanan Öğrenciler için )   Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Gelen Öğrencilerin Kayıtları 2013-2014   Mühendislik Tamamlama Programı Kayıtları 2013-2014   Ek Yerleştirme İle Gelen Öğrencilerin Kayıtları 2013-2014   Özel Yetenek Sınavı ile Yerleşen Öğrencilerin Kayıtları 2013-2014 (Daha sonra yayınlanacak)   Ulaşım ve Yerleşim Gölköy Kampüsü Ulaşım Görseli  Gölköy Kampüsü Yerleşim Görseli Şehir Kampüsü Ulaşım ve Yerleşim Görseli   Kredi-Burs Üniversitemize Kayıtlanan Öğrencilerin Kredi-Burs İmkânları                 Devamı...
Özel Yetenek Sınavı

 Özel Yetenek Sınavı Eğitim Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Başvuru ve Şartları (Resim-iş, Müzik) Beden Eğitimi ve Spor Y.O. Özel Yetenek Sınavı Başvuru ve Şartları Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Başvuru ve Şartları Özel yetenek sınavı sonucu kayıt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt bilgileri   Devamı...
Yabancı Uyruklu Öğrenci Alımı

Yurtdışından Öğrenci Kabulü   Üniversitemiz Lisans- Önlisans ve Lisansüstü programlara alınacak yurtdışı öğrencilerde aranan şartlar ve başvuru formu aşağıya çıkartılmıştır.     BAŞVURU SONUÇLARI Lisans- Önlisans Programlarına Öğrenci Kabulünde Aranan Şartlar (tr) Application Criteria in Admission of Foreign Students to Graduate and Undergraduate Programs (en) 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Kontenjanları / Quotas for 2014-2015 Academic Year Lisans-Önlisans Programı Başvuru Formu / Application Form for Undergraduate and Associate Degree Programs Lisansüstü Programlarına Öğrenci Kabulünde Aranan Şartlar (tr) Application Criteria in Admission of Foreign Students to Graduate Programs (en) Lisansüstü Programı Başvuru Formu / Application Form for Graduate Programs Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler Required Documents for Exact Registry of Foreign Students     Giriş, Vize, İkamet İzni İşlemleri ve Uluslararası Öğrencilerin Genel Sağlık Sigorta Kapsamına Alınması Giriş, Vize ve İkâmet İzni İşlemleri Hakkında Duyuru (Emniyet Müdürlüğünden) Uluslararası Öğrencilerin Genel Sağlık Sigorta Kapsamına Alınması Uluslararası Öğrencilerin Genel Sağlık Sigorta Kapsamına Alınması Eki        Devamı...
Pedagojik Formasyon

Pedagojik Formasyon   2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemizde Pedagojik Formasyon Sertifika Programı açılması Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca uygun görülmüş olup detaylı bilgi Eğitim Fakültesi Dekanlığınca web sayfasında yer almaktadır.   Pedagogik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar     Devamı...
%10 Başarı Değerlendirme

 %10 Başarı Değerlendirme   2013-2014 GÜZ  DÖNEMİ %10 Başarı Değerlendirmeleri İsim Listesi  AİBÜ %10 Uygulama Esasları                   Devamı...
Yaz Öğretimi

Yaz Öğretimi   2013-2014 Yaz Öğretimi Açılan Dersler 2013-2014 Yaz Öğretimi Kayıtları (1. sınıf öğrencilerinin dikkatine) 2013-2014 Yaz Öğretimi Uygulama Esasları 2013-2014 Yaz Öğretimi Ücretleri Misafir Öğrenci Yaz Öğretimi Kayıtlanma Formu 2013-2014 Yaz Öğretimi DERS KAYITLANMA YARDIM SAYFASI 2013-2014 Yaz Öğretimi MİSAFİR ÖĞRENCİ Ders Kayıt Aşamaları 2013-2014 Yaz Öğretimi Ders Kayıtları Aşama ve İlkeleri   NOT:Yaz öğretimi ders kayıtları ile ücret hakkında yukarıdaki linklerde gerekli bilgiye yer verilmiştir. Daha fazla bilgi için lütfen ilgili fakülte/yüksekokulu ve/veya bağlı bölüm sekreterini arayınız.         Devamı...
Yatay Geçiş

Yatay Geçiş   2014-2015 Öğretim Yılı Güz Yarı Yılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanları   2014-2015 Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları   Yatay Geçiş Başvuru Takvimi   Başvuru Evrakları Yatay geçiş başvurusunda adaylardan aşağıdaki evraklar istenir. Anılan evrakların fotokopi ile çoğaltılmış nüshasına göre de değerlendirme yapılır. Başvuru dilekçesi. Not dökümü (transkript). Disiplin cezası almadığına ilişkin belge. ÖSYM sınav sonuç belgesi (ÖSYM web servisi sonuç sayfası yazıcı dökümü de kabul edilir). Ders içerikleri Merkezi yerleştirme puanına göre yapılan yatay geçiş başvurularında, öğrencinin geçiş yapmak istediği programın puan türünden aldığı puanı gösterir ÖSYM sonuç sayfası yazıcı dökümü   Başvurular şahsen yapıldığı gibi posta yoluyla da yapılabilir.   Kayıt için Gerekli Belgeler   ÖSYM sonuç belgesi (yerleştirme) Nüfus cüzdanı fotokopisi Öğrenci kimlik kartı (geldiği üniversiteye ait) Öğrenim ücreti dekontu (ikinci öğretim öğrencileri için) 4 adet vesikalık fotoğraf 2 adet mektup zarfı Posta pulu (5x 1,10 TL)     Devamı...
Genel Duyurular

 Genel Duyurular   2013-2014 Yaz Öğretimi Kayıtları (1. sınıf öğrencilerinin dikkatine) 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Sonunda Yapılacak BÜTÜNLEME Sınavına İlişkin Esaslar Af Yasası Uygulama İlkeleri (6111) Bilgi Yönetim Sistemi Danışman Onayı Sunum Dosyası Geçici Mezuniyet Belgesi Alımlarında İzlenecek Yol       Devamı...

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı-Ana Sayfa